PASSiONE MINI CONCERT "THREE MAN DOWN"

แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหม , สบายดีไหม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 1, แพชชั่นฮอลล์, PASSiONE Shopping Destination ทางศูนย์การค้าขอขอบ คุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะ ใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียดาย เตรียมตัวให้พร้อมเเล้วกลับมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไป #เเชร์วนไปให้โลกรู้

More