โรงพยาบาลระยองร่วมกับศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น เปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 สำหรับประชาชนที่ทำการลงทะเบียนแล้ว

 • ✅ ศูนย์การค้าแพชชั่น ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
  👮‍♂️ พร้อมอำนวยความสะดวกในการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ทุกท่านได้มั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด ร่วมถึงการจัดสถานที่ เว้นระยะ Social Distancing แบบไม่แออัด ไว้ให้บริการสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกท่าน
  📅 ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. - 1 ส.ค. 64
  📍 สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ที่ "ลานกิจกรรมชั้น 3"
  ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง
  ⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
More