🤩 คนละครึ่ง Festival

  • ✨ งานที่รวบรวมร้านค้าคนละครึ่งกว่า 30 ร้านค้า ทั้งของกิน ของใช้ร้านดัง มาให้ช้อปอย่างจุใจ
    😋 อาทิ สวนสุภัทราแลนด์ , ร้านกุ้งถัง ณ ระยอง , ร้านเนื้อ DEE เนื้อโคขุนแดดเดียว , ร้านแซ่บปากสั่น , ร้านแดกด่วนโภชนาการ , ร้านข้าวยำสไตล์ระยอง , ร้านเกี๊ยวบางทราย , ร้าน Tana Bakery , ร้าน Cocoberry , ร้าน 111 คราฟท์ , ร้านกระเป๋าผ้าปณิดา , ร้าน Kawanjira เครื่องเงิน , ร้าน Nails Art Garden และร้านอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน
    📅 วันที่ 25 - 27 ก.พ. 65
    📍 ชั้น 1 Passione Hall , Passione Shopping Destination
More