🌿 PASSiONE IN THE GARDEN ON APRIL

 • 🥰 พบกับต้นไม้ที่ใช่ ในราคาที่ชอบ
  🌵 รวมทุกเรื่องราวของต้นไม้ในราคาสบายกระเป๋า
  ☕️ กาแฟดริป และเบเกอรี่ร้านดัง


  📅 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 เม.ย. 65
  📍 ณ ลานกิจกรรม Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว)
  📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination
More