🍰 งาน Coffee & Bakery

  • ☕️ งานที่รวบรวมร้านกาแฟดีๆ เบเกอรี่ร้านดัง
    🍰 อาทิ U Cup Coffee, Coff Circle, Third Space Cafe, Infinite Cacao, Seasoning Bake By Pu X Castown ปาฎี, N/A X Mekko Mekko, Lullabies, Sit Down Please และร้านอื่นๆ อีกมากมาย

    📅 วันที่ 26-29 พ.ค. 65
    📍 ณ ลานกิจกรรม Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว)
    📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination
More