🎤 Mini Concert "Jeff Satur"

  • 🔥 ในงาน ทะเลเดือด ความอร่อยแห่งท้องทะเล
    😍 เริ่มฟินพร้อมกันเวลา 15.00 น. นะค้าาา

    📅 วันที่ 31 ก.ค. 65
    📍 ณ ลานกิจกรรม Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว)
    📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination
More