“ แพชชั่น ยิ่งช้อป ยิ่งได้ ”

  • คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ที่แพชชั่น ยิ่งช้อป ยิ่งได้ !! จะช้อปแบรนด์ไหนก็คุ้ม ! ที่ช็อป JASPAL , LYN , CC Double O , Misty Mynx และ lyn around รับ Voucher ฟรี !!
  • - ช้อปครบ 4,000 บาท รับ Gift Voucher 200 บาท
  • - ช้อปครบ 10,000 บาท รับ Gift Voucher 800 บาท
  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • ชั้น 1 , PASSiONE Shopping Destination
  • *โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย
  • *ทางศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้
More