“ ตลาดชุมชน PASSiONE เพื่อคนระยอง ”

  • เปิดพื้นที่ให้ชุมชนจำหน่ายฟรี พบกับร้านค้าชุมชน อาทิ อาหาร ผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้า อื่นๆ อีกมากมาย พบกันทุกวันศุกร์-อาทิตย์
  • ชั้น 2 หน้า Big C , Passione Shopping Destination
More