🍱 Akimitsu กับเมนูแนะนำแสนอร่อย 😋

  • 🥢 อาทิ อะคิมิซึ เทนด้ง, โนโจ เทนด้ง และเอบิ เทนด้ง

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More