Kamu Tea Autumn's Series

  • 🍠 เมื่อซื้อเครื่องดื่ม Autumn's Series ครบ 150 บาท ขึ้นไป
    ✨ ฟรี! Oat in Milk Tea มูลค่า 45 บาท จำนวน 1 แก้ว (1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ)
  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 64
  • 📍 ชั้น 1 ,PASSiONE Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More