😋 กิน ช้อป เที่ยว ใช้พ้อยท์แลกคุ้มๆ กับ KBank

  • 💚 รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดซื้อ
    💚 หรือ ใช้ K Point แทนเงินสด 1,000 พ้อยท์ แลก 100 บาท
    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
  • 📍 Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More