🍊 O-li-no Crepe & Tea เครปร้อนสุดฮิต

  • 🍕 เครปผักโขมป็อปอาย 🇮🇹
    🍕 เครปพิซซ่าเวียดนาม 🇻🇳
    🍕 เครปโอโคโนมิยากิ 🇯🇵


  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More