😍 ช้อปคุ้ม! แบ่งจ่ายสบาย กับบัตรเครดิต SCB

  • 💜 แบ่งจ่ายสบาย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
    💜 เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
  • 📍 Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More