🤩 Sukiya ยากิโซบะ" ครั้งแรกในสุคิยะประเทศไทย

  • 💸 ราคาเริ่มต้น 89 บาทเท่านั้น 💸
    🍝 ยากิโซบะ
    🍳 ยากิโซบะไข่ดาว
    🐂 ยากิโซบะเนื้อ

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More