😍 ความอร่อจาก Texas Chicken

  • 😍 ถึงกล่องเราจะเล็ก แต่ไก่เราชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความอร่อยก็ยังคงเหมือนเดิม

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More