ความอร่อยแบบใหม่จาก Yamazaki

  • 🥐 เพลนวาฟเฟิลครัวซองค์ (Plain Waffle Croissant)
    🥐 ช็อกโกแลตวาฟเฟิลครัวซองค์ (Chocolate Waffle Croissant)
    🥖 ซินนามอนทวิต (Cinnamon Twist)
    🥖 ชูการ์ทวิต (SugarTwist)

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More