ยิ่งใช้ยิ่งได้

 • 📣 "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ที่แพชชั่น
  ✨ มาช้อปและชำระเงินผ่าน G-Wallet App เป๋าตังค์ รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท (ใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน)
  ✅ เงื่อนไข
  💸 ยอดใช้จ่าย 1 - 40,000 บาท ได้รับ E-Voucher คืน 10% แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
  💸 ยอดใช้จ่าย 40,001 - 60,000 บาท ได้รับ E-Voucher คืน 15% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
  - ระยะเวลาใช้จ่าย G-Wallet วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64
  - ระยะเวลาใช้ E-Voucher วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64
  หมายเหตุ : ประชาชนจะได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64

 • 📆 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64
 • 📍 Passione Shopping Destination

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More